MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De 24 uur van Midden-Delfland - twee intensieve dagen

30 & 31 oktober 2015. Een groot aantal ideeën was de oogst van twee intensieve dagen van 'De 24 uur van Midden-Delfland'. Ruim honderd personen, allemaal op een of andere manier betrokken bij het Midden-Delfland gebied, spraken in het gemeentehuis van Midden-Delfland over de toekomst van het Midden-Delflandgebied. Doel was projecten bedenken voor het uitvoeringsprogramma voor de komende tien jaar in het kader Midden-Delfland® 2025. Met zeven thema's gingen even zo vele groepen aan de slag. Tegen het eind van de 24 uur presenteerde elke groep een aantal van hun voorstellen tijdens de plenaire bijeenkomst in de raadzaal.

De jeugd heeft de toekomst

In het water de Gaag, naast het gemeentehuis, lag de zeilende Westlander De Vaerdigheyt aangemeerd. De boot was versierd met een groot aantal wensen voor de toekomst van Midden-Delfland, opgesteld door basisschoolleerlingen uit Maasland, Schipluiden en Den Hoorn. Wensen als: "meer voetbalkooien", "laat de Trambrug staan", "er mogen een paar huizen bij, maar het moet wel groen blijven", "meer boerderijen die je kan bezoeken", "meer prullenbakken", "meer winkels", "meer natuur" en "zwarte Piet moet blijven". Aan het begin van de '24 uur' interviewde de burgemeester enkele kinderen, die hun ideeën toelichtten.

De 24 uur van Midden-Delfland - 30 & 31 oktober 2015

Zeven thematische opgaven

Na inleidingen van burgemeester Arnoud Rodenburg en wethouder Govert van Oord, en een interview met Kees van der Vaart over de behaalde resultaten van de afgelopen tien jaar, werd het tijd voor de workshops. De aanwezigen konden kiezen uit een van de zeven thema's: ruimtelijke kwaliteit, beheer, water verbindt, aanpassen aan klimaatveranderingen, kansen voor Midden-Delfland, poorten en voorzieningen en korte ketens. Met elk thema werden drie workshops gehouden, waarvan twee op vrijdag, waar eerst een wolk van kernbegrippen werd opgesteld, gevolgd door een grosslijst van ideeën en prioriteiten.

Ter inspiratie werd de vrijdag afgesloten met het toneelstuk Mansholt, de minister van landbouw van de boterberg en de melkplas, die aan de vooravond van zijn pensioen staat. De Maxima's zorgden als besluit van de eerste dag voor muzikaal vermaak.

De 24 uur van Midden-Delfland - 30 & 31 oktober 2015
Eén van de zeven pitches om deelnemers te 'lokken' voor een thema en workshop, hier Ruimtelijke kwaliteit.

Slow lanes en Beschermen, Beleven en Benutten

De zaterdag begon met twee plenaire presentaties van resp. Adriaan Geuze (Wageningen universiteit) met titel "De melkmeisjes" en Harry Boeschoten (Staatbosbeheer). Adriaan Geuze probeerde het concept van "Slow lanes" te 'verkopen': dit zijn brede superfietspaden van ca. 4,5 meter breed, die fietsers en skaters vanuit de centra van de steden en dorpen zo naar en door Midden-Delfland brengen. Als voorbeeld noemde hij het populaire "Groene lint" in Utrecht. Ook daagde hij de aanwezigen uit om een icoon te maken, bijvoorbeeld een nieuwe buitenplaats. Harry Boeschoten vertelde over het motto van Staatsbosbeheer bij het beheer van natuur en recreatiegebieden: Beschermen, Beleven en Benutten, deze dienen in balans te zijn. Ook weet hij dat "mensen liever in echte landschappen fietsen". We gaan het wellicht meemaken als Staatbosbeheer gebieden in Midden-Delfland gaat beheren.

Streekmarktlunch

De workshop op zaterdag had tot doel voor de zeven thema's een lijst met projecten samen te stellen, elk met een tijdschema en de (beoogde) trekker(s). Tijdens de streekmarktlunch werden deze projecten gepresenteerd in marktkramen en kon men elkaars plannen bestuderen.

Een overzicht van alle voorgestelde projecten zal later beschikbaar komen.

De 24 uur van Midden-Delfland - 30 & 31 oktober 2015
Het thema "Water verbindt" kreeg projecten als "alle bruggen op 1,80m", "waterspeeltuin op een Vlietland" en "een goede vaarverbinding Maassluis-Delft".

De 24 uur van Midden-Delfland - 30 & 31 oktober 2015
Een klein deel van de ideeën van de basisschoolleerlingen.


De 24 uur van Midden-Delfland
Samen werken aan een nieuw uitvoeringsprogramma voor het Midden-Delfland gebied

8 oktober 2015. Gemeente Midden-Delfland praat eind oktober tijdens de werksessie De 24 uur van Midden-Delfland met meer dan honderd partners over de nabije toekomst van het groene gebied. De genodigden, allemaal direct of indirect betrokken bij Midden-Delfland, bepalen samen wat er de komende tien jaar moet gebeuren om het gebied aantrekkelijk en vitaal te houden.

Govert van Oord, wethouder Midden-Delfland, vindt samenwerking essentieel voor de verdere ontwikkeling van het gebied: ‘Midden-Delfland is zeer in trek bij bezoekers en bestuurders uit de omliggende steden. Dat vraagt veel van ons de komende jaren. Tijdens De 24 uur van Midden-Delfland maken we concrete afspraken voor een blijvend vitale toekomst voor Midden-Delfland. Dat doen we samen met alle mensen die echt betrokken zijn bij dit gebied. De gebiedskracht zit ‘m in ons mooie landschap en de fijne dorpen. Alleen door daar samen aan te werken, houden we die in stand.'

De 24 uur van Midden-Delfland

In 2005 stelde de gemeente Midden-Delfland samen met partners de Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 op. Een inspirerend document dat nog steeds de basis vormt voor het gemeentelijk en regionaal beleid van Midden-Delfland. Nu, precies op de helft van deze periode, is het nodig na te denken over concrete plannen voor de komende tien jaar. De deelnemers (bedrijven, organisaties, actieve inwoners en bestuurders uit Midden-Delfland en de steden daaromheen) stellen tijdens De 24 uur van Midden-Delfland een concrete uitvoerings- en investeringsagenda op voor de periode 2015-2025. Zij worden daarin bijgestaan door oud gedeputeerde Hans van der Vlist en landschapsadviseur Adriaan Geuze. Eind dit jaar legt het college het uitvoeringsprogramma voor aan de gemeenteraad.

De 24 uur van Midden-Delfland
Een Midden-Delfland Dag op de Karperhoeve.

Wat zijn de plannen voor de komende tien jaar?

In de voorbereidende workshops kwamen veel thema’s op tafel die in elk geval deel gaan uitmaken van de agenda voor de komende tien jaar:

  1.  Andere vormen van beheer van het kwaliteitslandschap. Een aantal bestaande vormen van landschapsbeheer verdwijnen, waaronder het Recreatieschap Midden-Delfland. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen agrarische ondernemers, natuurorganisaties en particulieren.
  2.  Uitbreiding van de mogelijkheden voor de watersport. Deze vorm van recreatie wint de laatste jaren fors aan populariteit in zowel Midden-Delfland als de omgeving.
  3.  Verkoop streekproducten aan steden. Nieuwe manieren worden ontwikkeld om producten van de duurzame land- en tuinbouw aan te bieden aan de omliggende steden. Dit speelt in op de vraag van stedelingen naar gezond voedsel van een regionale, betrouwbare producent (ook wel korte ketens genoemd).
  4.  Betere voorzieningen voor recreanten. Voorbeeld is het realiseren van goede toegangsmogelijkheden naar Midden-Delfland voor langzaam verkeer en recreatie (slow lanes). Maar bijvoorbeeld ook het aanbieden van nieuwe toeristische en welzijnsarrangementen en de verdere ontwikkeling van de toegangspoorten vanuit de steden naar het boerenlandschap.
  5.  Breder uitdragen cultuurhistorie. Verder uitbouwen van de (recreatieve) mogelijkheden van het kwaliteitslandschap en de cultuurhistorie.

In alle projecten gaat het om partnerschappen van de gemeente met ondernemers, organisaties en bestuurders uit het Midden-Delfland gebied en de steden daaromheen.

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 7 oktober 2015, foto Henk Groenendaal.

24 januari 2016