MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Debatmiddag: Steun van Aboutaleb en Van Aartsen voor Midden-Delfland

6 juni 2015. Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging, verwelkomde een talrijk publiek in de Dorpskerk van Schipluiden. Heel passend bij het jaarthema "Stad & Land" waren ook de burgemeesters van de twee grote steden Rotterdam en Den Haag naar Midden-Delfland gekomen, het hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het kleine groene hart in het sterk verstedelijkt gebied verdient aandacht, zorg en liefde. Midden-Delfland is veel waard, maar belangrijk is hoeveel? Dit vooral chronologisch geordend verslag van de debatmiddag over Midden-Delfland geeft een overzicht van de hoofd- en bijzaken die aan bod kwamen.

Tijdens het debat met aan tafel de beide burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen en gespreksleider Marja van Bijsterveldt werden twee thema's besproken:

  1. de bescherming van het Midden-Delflandgebied; wat kan de stad betekenen voor het gebied, en
  2. de economische waarde van het gebied en wat kan het gebied betekenen voor de stad en metropool.

Beide thema's werd ingeleid met een stimulerend betoog, waarmee vervolgens de discussie werd aangegaan met een drietal aangeschoven personen. Tijdens een intermezzo tussen de twee thema's luisterde men naar het Midden-Delflandlied, gezongen door Marloes Arkesteijn op tekst van Tineke van Gils.

Debatmiddag: Steun van burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen - 6 juni 2015

Bescherming van het gebied; wat kan de stad betekenen

Adriaan Geuze, landschapsarchitect bij West 8, leidde dit thema in met een enkele suggesties voor het Midden-Delflandgebied en de metropoolregio: maak een haarnet van fietspaden en enkele superfietspaden (extra brede paden, zonder obstakels); kies een paar plekken in het gebied en richt ze attractief in. Hij pleitte ervoor de groene ruimte tot aan Berkel en Rodenrijs toe te voegen aan het Midden-Delflandgebied. Misschien is het (her)bouwen van een landgoed een goed idee. Een ander idee is het verbreden van de kustlijn en deze extra duinen in te richten voor recreatie.

Debatmiddag: Steun van burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen - 6 juni 2015

Aan tafel waren aangeschoven Mark van den Tweel (directeur van Natuurmonumenten), Stephan Brandligt (wethouder Delft) en Arnoud Rodenburg (burgemeester van de gemeente Midden-Delfland).

Het thema 'bescherming' bevatte drie onderwerpen:

  • Hoe zijn de stedelingen te verleiden naar het Midden-Delflandgebied te komen, hoe raken zij verbonden met het gebied, krijgen ze vervolgens eigenaarschap en komen ze op voor het gebied bij een bedreiging?
  • Hoe bestuurlijke betrokkenheid van steden in de metropoolregio te verkrijgen;
  • Hoe organiseren we de planologie die het gebied uittilt boven het normale.

Wethouder Brandligt begon te melden dat De Tempel, het landgoed tussen Delft en Rotterdam, een nieuw leven gaat krijgen. Met een brug over de Karitaatmolensloot kan men er dan ook met de fiets komen. Een suggestie van Van den Tweel is dat je heel gemakkelijk het Midden-Delflandgebied in moet kunnen. Van Aartsen stelde voor een landschapstheater te creeëren. Aboutaleb stelde dat als je het gebied wilt beschermen, geef het dan ook een status: maak er een metropolitaan park (een Central Park) van en hij voegde eraan toe: 'we hakken de handen af van degene die er met zijn poten aan komt'. Voorzitter Van Bijsterveldt vatte dit keurig samen met: 'handen af van Midden-Delfland'.

Debatmiddag: Steun van burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen - 6 juni 2015

Blankenburgtunnel

De kwestie van de Blankenburgtunnel kwam uiteraard aan de orde; Aboutaleb, hierop voorbereid zijnde, is van mening dat een goede inpassing nodig is. Maar hij voegde er de retorische vraag aan toe: 'hoeveel heb je over voor de laatste vijf procent kwaliteitsverbetering, waar doorgaans heel hoge kosten liggen'? Op de vraag van Van den Tweel waarom niet alle inpassingscenario's worden bekeken en doorgerekend antwoordde Aboutaleb dat hij niet wenst terug te komen op eerder genomen besluiten.

Midden-Delfland: een landschap van stand

Burgemeester Rodenburg over planologie: De Natuurvisie van het Rijk mist de beschrijving van een landschap zoals dat van Midden-Delfland; dat moet er eigenlijk nog bij; hiervoor is een amendement voorbereid en aangeboden aan Tweede Kamer met als doel Midden-Delfland als een 'bijzonder provinciaal landschap' op te nemen in de wet. Van Aartsen en Aboutaleb bevestigden dit initiatief te steunen. Van Aartsen betreurt het wel dat het gros van de 23 gemeenten van de metropoolregio geen groene pijler wilden; dat is nu opgelost met de zo genoemde Landschapstafels.

Economische waarde van Midden-Delfland

Dit thema werd ingeleid door Leendert Bikker (van Bikker en company). Een paar jaar geleden sprak hij al tot ondernemers in Midden-Delfland en liet hen goed naar zichzelf kijken: 'jullie zijn de moestuin van de metropool en als de stad niet kan eten gaat de stad dood en hebben ze niets meer te vertellen'. Dus wees zuinig op het gebied. Combineer de voedselvoorziening met een recreatieve functie, dan heeft de stad je nodig. Zorg ervoor dat de economische groei net iets hoger ligt dan elders. Maar, als deze metropool het niet gaat redden zijn we kansloos! We moeten internationale investeerders hier naartoe halen (Vancouver en Zurich doen het hierbij goed). Bikker noemde een aantal belangrijke voorwaarden voordat bedrijven zich hier willen vestigen, met als belangrijkste: veiligheid. Maar ook transport is essentieel: verbazingwekkend dat er nog steeds geen goede tramverbinding tussen Den Haag/Delft en Rotterdam is. Groen noemt hij als extreem belangrijk als vestigingsvoorwaarde. Bikker is overigens bezig de Worldexpo 2025 naar Rotterdam te halen; ook Midden-Delfland kan hiervan enorm profiteren.

Debatmiddag: Steun van burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen - 6 juni 2015

Aan tafel waren voor het tweede thema uitgenodigd Govert van Oord (wethouder gemeente Midden-Delfland), Arie van den Berg (veehouder met zorgboerderij in de Akkerdijkschepolder) en Leendert Bikker). Bij dit thema de volgende twee vragen:

  1. Wat is de waarde van Midden-Delfland voor de metropool;
  2. Wat is de waarde van Midden-Delfland in zichzelf, als agrarisch productiegebied met recreatie, het groen en de ruimte.

De wellicht wat verwarrende discussie die volgde raakte slechts in beperkte mate aan de vraagstellingen. Van Aartsen refereerde aan de World expo 2015 in Milaan en adviseerde de Universiteit Wageningen op enigerlei wijze hierheen te halen. Aboutaleb noemde een nieuw concept over de waarde van afval dat over tien jaar naar zijn mening indrukwekkende gevolgen zal hebben voor: waar produceren wij, waar eten wij, waar zitten de consumenten. Verder is hij van mening dat we excellent moeten zijn, minder water en energie gebruiken, en geen afval produceren. Aboutaleb wilde nog even 'een glaasje breken' en zou wensen dat Delft gaat stoppen met het bouwen van die lelijke 'dozen' langs de A13. Er zijn in Rijswijk zoveel lege gebouwen. Agrariër Van den Berg zei te profiteren van de nabijheid van de stad Delft en de TU-Delft door het opzetten van zorg en kinderopvang op zijn boerderij. Van Oord wil niets weten van de term Central Park; hier wordt gewerkt en hij zegt bezig te zijn met nieuwe economische uitdagingen die scherp op de kaart staan. Het gebied moet kwaliteit leveren, 'slow maar niet sloom en kijk niet naar grenzen maar naar kansen'! Bikker vindt Cittaslow best heel aardig, maar met 2 á 2,5 miljoen mensen om je heen moet je het deze mensen wel vertellen: 'Marketing moet beter en moderner, niet als '100 of 200 jaar geleden'.

Debatmiddag: Steun van burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen - 6 juni 2015

Van Bijsterveldt vroeg aan Lucas Vokurka (directeur Economisch Vestigingsklimaat MRDH) of het verbinden van de economie en ondernemerschap aan het 'groen' een goed idee is. Vokurka: er is gekozen om 'groen' een prominente plek te geven en af te vragen: 'wat is de stip aan de horizon van de ruimtelijke ontwikkeling: het is nodig nieuwe economische dragers aan te voeren'. Aboutaleb stelde vervolgens vast: 'Het groen leeft nog niet zo erg, het is politiek nog geen thema; maar zijn gemeente heeft gewoon zuurstof' nodig'.

Van Oord: De gemeente Midden-Delfland voert de komende tien jaar het project "Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland 2015-2025" uit. Een slotopmerking van Aboutaleb: 'Gunnen'; in de metropool moeten we elkaar zaken gunnen, zoals bv. woningen, bedrijventerreinen, kantoren.

Kringloopboeren

Van Aartsen merkte op dat hij de term stadslandbouw had gemist; Den Haag doet eraan mee en volgens hem kan Midden-Delfland daar een rol spelen. Arnold van Adrichem presenteerde de activiteiten van de 35 kringloopboeren, waarbij het optimaal omgaan met grondstoffen en mineralen een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Ook vertelde hij dat er later dit jaar een gebiedcoöperatie met de naam Delflandshof de melk van een aantal boeren gaat verwerken en regionaal afzetten.

Stoere Boeren Boterham

Aan het slot kreeg burgemeester Rodenburg een enkele minuut om de Stoere Boeren Boterham te presenteren die (grotendeels) gemaakt is van producten uit Midden-Delfland. Vanaf 20 juni a.s. zal deze belegde boterham te koop zijn in Midden-Delfland en tijdens diverse festiviteiten. Alle aanwezigen konden alvast proeven van dit nieuwe streekproduct.

Debatmiddag: Steun van burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen - 6 juni 2015

Tenslotte

Hiermee was de debatmiddag met als thema 'Stad & Land van Midden-Delfland' ten einde en deze activiteit mag als bijzonder geslaagd beschouwd worden. Alle bezoekers ontvingen de special van de Midden-Delfkrant met dezelfde titel en kunnen zich hiermee verder informeren over de Stad & Land relatie en nadenken over de conclusies van de debatmiddag. Op het kerkplein bleef het nog even druk en werden de eerste reacties uitgewisseld. Zijn de gestelde vragen naar tevredenheid beantwoord, wellicht zijn er vragen bij gekomen. Die tevredenheid zal afhangen van de verwachting waarmee men deze debatmiddag inging. Aboutaleb en Van Aartsen waren in ieder geval heel duidelijk dat zij Midden-Delfland als groen gebied willen behouden en een beschermde status willen geven. Over de Blankenburgtunnel was Aboutaleb stellig: een goede inpassing is belangrijk, maar niet voor elke prijs.

Wellicht heeft de bijeenkomt ook voor nieuwe ideeën en extra energie gezorgd om het Midden-Delflandgebied te versterken en verankeren als belangrijke component in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De toekomst gaat het leren.

Lees meer berichten over de debatmiddag op de website van de Midden-Delfland Vereniging.

Debatmiddag: Steun van burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen - 6 juni 2015


Debatmiddag met burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen op 6 juni a.s.

31 mei 2015. ‘Beter een goede buur dan een verre vriend!?’  De Midden-Delfland Vereniging zet de deuren open voor het debat over Midden-Delfland en de relatie met de omliggende steden met de burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Jozias van Aartsen van Den Haag. Dit debat, in samenwerking met LTO Delflands Groen en ANV Vockestaert, vindt plaats op zaterdag 6 juni in Schipluiden vanaf 14.30 uur en vormt een onderdeel van het themajaar Stad & Land van de vereniging.

Steun voor karakteristieke veenweidelandschap van Midden-Delfland

Tijdens het debat gaan de burgemeesters en betrokken bestuurders, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en deskundigen in op de toekomst van het Midden-Delflandgebied en de relatie tussen stad en platteland. Deze relatie is van essentieel belang voor het open en groen houden van Midden-Delfland en voor het leefbaar houden van de omliggende steden. Bij de discussie staat met name de vraag centraal wat Midden-Delfland de omliggende steden te bieden heeft en hoe deze steden actief bij kunnen dragen om dit karakteristieke veenweidegebied open en groen te houden.

Debatmiddag burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen

Verbinding met de stad

De Midden-Delfland Vereniging zet tal van activiteiten op touw in het kader van het themajaar Stad&Land, van burenbezoeken aan gemeenteraden, fiets/wandelexcursies voor bijvoorbeeld bewoners van Wateringse Veld (Den Haag) tot lunchlezingen. Een tegenbezoek van de gemeenteraad van Den Haag aan Midden-Delfland is in de maak. De vereniging pleit voor een beschermde status voor groene landschappen zoals Midden-Delfland in de nieuwe Wet natuurbescherming die de Tweede Kamer medio juni behandelt. ,,Wij zoeken de verbinding met de stad en willen stedelingen betrekken bij Midden-Delfland’’, zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de vereniging. ,,Een verweesd landschap gaat het niet redden. Samen sta je sterker.’’

Inloop vanaf 14u, debat start om 14.30uur

Geïnteresseerden die het debat op 6 juni willen bijwonen, zijn van harte welkom vanaf 14.00 uur (inloop, 14.30 uur start het debat) in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat 3, 2636 CB Schipluiden. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Na afloop van het debat om circa 16.30 uur is er gelegenheid om bij een borrel na te praten in restaurant Indigo, tegenover de kerk.

Achtergrondinformatie

Voor verdere achtergrondinformatie zie: Nieuwsbrief-project-StadLand-april-2015.pdf

Bron: Persbericht Midden-Delfland Vereniging 29 mei 2015.

Facts & Figures Midden-Delfland februari 2015

 

08 juni 2015