MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Nieuw natuur- en recreatiegebied stadsrand Rotterdam
Gemeente en Natuurmonumenten openen ‘poort’ naar Midden-Delfland

11 juni 2015. De inwoners van Rotterdam zijn meer dan 300 hectare aan publiek toegankelijk groen rijker. Vandaag heeft Rotterdam de gemeentelijke graslanden in de Zuidpolder (70 hectare), aan de noordkant van de stad, overgedragen aan Natuurmonumenten. Gemeentegronden in de naastgelegen polders Schieveen en Schiezone waren eerder al overgedragen aan de natuurbescherming. Herinrichting van de polders voor natuur en recreatie is in volle gang. Ook is vandaag de ‘toegangspoort’ met een informatie centrum en wilde bloementuin naar dit nieuwe gebied en daarmee naar Midden Delfland geopend. Ter ere van deze opening proefden Han Weber gedeputeerde natuur & recreatie van de provincie Zuid-Holland, Jeroen Heuvelink wethouder van de gemeente Lansingerland en Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten vanmiddag een polderbloem.

De afgelopen vijftien jaar heeft Natuurmonumenten zich actief ingezet voor bescherming van de schaarse groene ruimte bij grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Voor ruim 300 hectare polderlandschap aan de noordkant van Rotterdam is bescherming en publieke toegankelijkheid nu gegarandeerd. Natuurmonumenten gaat hier de vogels, vlinders en bloemen terugbrengen in het landschap, samen met toekomstgerichte stadsboeren en de gemeente.

Nieuw natuur- en recreatiegebied stadsrand Rotterdam - foto Marco de Swart
Nieuw natuur- en recreatiegebied stadsrand Rotterdam, foto Marco de Swart.

Stadsboerderijen & speelnatuur

Voor de inwoners van de stad is straks van alles te beleven op dit Rotterdams platteland: speelnatuur, enkele stadsboerderijen en landwinkels, een landgoedpark met horeca, pluk- en picknickweides, uitzichtpunten en een ruim netwerk aan fiets- en wandelpaden. Natuurmonumenten is partner in de ontwikkeling. Het nieuwe groengebied grenst aan drukbezochte parken als Lage Bergse Bos en Kralingse Bos. Het Polderpad, een nieuw fietspad van Rotte tot Schie, gaat al deze bossen, parken en polders met elkaar verbinden.
Het groen aan de noordkant van de stad biedt inwoners van Rotterdam bovendien een poort naar Midden-Delfland. In dit ‘Central Park’ van de Randstad -tussen Rotterdam, Delft en Den Haag- heeft Natuurmonumenten diverse eeuwenoude natuurgebieden, waaronder enkele eendenkooien.
“Dit zijn de zuurstoflongen van een versteende regio, een fantastische buffer die moet worden beschermd tegen de oprukkende Randstad’, zei burgemeester Aboutaleb afgelopen zaterdag over Midden-Delfland.

Steden vergeleken

Rotterdam heeft verrassend veel binnenstedelijk groen (gemiddeld 77 m2 per woning), zo wijzen cijfers van onderzoeksbureau Alterra uit. De Maasstad scoort op dit punt zelfs beter dan Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Ook buitenstedelijk groen is echter van groot belang voor de kwaliteit van een stad. Vooral de mogelijkheid voor de stadsbewoner om dat groen te bereiken speelt hier een belangrijke rol. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn er veel en goede groene routes vanuit de stad naar het buitengebied. In Rotterdam is dat een knelpunt, zo blijkt uit analyses van de onderzoekers van Alterra. Nieuwe fietsverbindingen naar het buitengebied zijn nodig. Het groen aan de noordkant van de stad, met het nieuw aan te leggen Polderpad, is dan ook van groot maatschappelijk belang. Bij toekomstige bouwprojecten moet verdere barrièrewerking tussen binnenstedelijk en buitenstedelijk groen in Rotterdam worden voorkomen.

Zuidpolder Polderpad Van Rotte tot Schie
Detailkaart Van Rotte tot Schie - het Polderpad; klik op de kaart voor de gehele route. Meer informatie over deze route: www.vanrottetotschie.nl.

Economie en leefbaarheid

Bij investeringen in de Rotterdamse economie maakt Natuurmonumenten zich steeds sterk voor evenwichtige en gelijktijdige investeringen in leefbaarheid en groen. Zo is de natuur in de Zuidpolder (Vlinderstrik-West) het resultaat van afspraken tussen de natuurbeweging en overheden rond Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Maasvlakte 2). Voor PMR geldt een dubbeldoelstelling: versterken van de haveneconomie en verbeteren van de leefbaarheid in de regio, onder meer door aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied. Ook in de Schiebroekse Polder (Vlinderstrik-Oost) is Maasvlakte-groen voorzien. Het totale Natuurmonumenten-gebied in Rotterdam-Noord groeit zo de komende jaren naar verwachting nog verder, tot bijna 400 hectare.

Ook elders in Midden-Delfland zet Natuurmonumenten zich in voor behoud van natuur en landschap en evenwichtig investeren. Aanleg van snelweg A4 gaat vergezeld van investeringen in natuur en recreatie (Integrale Ontwikkeling tussen Schiedam en Delft), waaronder vergroting van weidevogelreservaten, aanleg van ecopassages en extra geld voor weidevogelbescherming op boerenland. In het plan voor de Blankenburgtunnel aan de zuidkant van Midden-Delfland is daarentegen geen sprake van evenwichtig investeren en goede landschappelijke inpassing. Natuurmonumenten is dan ook tegen de komst van de Blankenburgtunnel.

Bron: Persbericht Natuurmonumenten 11 juni 2015.

25 juni 2015