MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Stichting Kwekers in de Kunst opgericht.

16 april 2015. Vanochtend 16 april is de stichting Kwekers in de Kunst opgericht. Het initiatief voor de oprichting van deze stichting is genomen door een aantal mensen die zich persoonlijk zeer verbonden voelden met het werk van de stichting Dario Fo. De stichting Dario Fo is onlangs failliet verklaard en daarmee dreigde ook het cultureel erfgoed van Dario Fo te verdwijnen.

Hans van den Broek, Abke Geels en Rene Mendel willen met het oprichten van stichting Kwekers in de Kunst dit erfgoed veilig stellen. Inmiddels is met de curator overeenstemming bereikt over de overdracht van het cultureel erfgoed aan de nieuwe stichting. Hiermee wordt voorkomen dat de honderden kostuums, de vele decors maar ook de theaterproducties verdwijnen of in de uitverkoop gaan.

Notaris Lars Boelaard van Westland Partners heeft vanochtend geheel belangeloos de stichting Kwekers in de Kunst vastgelegd en ingeschreven: “Ik hoop dat er in de nabije toekomst weer veel cultuur in het Westland gekweekt gaat worden” sprak hij de kersverse bestuursleden toe.

Er is op dit moment nog niet expliciet sprake van een doorstart, maar mogelijkheden worden wel onderzocht. Met de oprichting van Kwekers in de Kunst en de medewerking van de curator is er in ieder geval een basis gelegd om mogelijk nieuwe activiteiten in de geest van Dario Fo te ontplooien.

Bron: Persbericht 16 april 2015


Grote faillissementsverkoop op Koningsdag

22 april 2015. Binnenkort moeten wij ons pand aan de Voorstraat verlaten, vanwege het faillissement dat op 31 maart werd uitgesproken. Aanhakend bij de traditionele vrijmarkt, doen we alles wat we hebben in de uitverkoop: kostuums en kleding, decors en stoffen, foto’s en perforators, strijkbouten en keukengerei en nog heel veel meer.
De opbrengst is voor de stichting Kwekers in de kunst, die deze week in het leven werd geroepen door drie mensen uit onze achterban om het culturele erfgoed veilig te stellen. Deze stichting onderzoekt met het oud-personeel van Dario Fo of er in de toekomst een doorstart gemaakt kan worden.

Afscheidsfeestje

In onze afscheidsbrief stond al dat we niet bij de pakken neer gaan zitten. De verkoop moet dan ook een afscheidsfeestje worden, met hulp van koorzangers, kassenbouwers en De Maxima's.

10.30 uur Aubade voor de Koning met Theaterkoor Dario Fo.
vanaf 11.00 uur Muziek met de Maxima's, ook karaoke!

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje en om uw slag te slaan, maandag 27 april 8.00 - 13.00u.

Betaling alleen contant (de pinautomaat is niet meer van ons)!

Bron: Persbericht Dario Fo 22 april 2015.


Dario Fo kon niet voortbestaan zonder structurele subsidie

26 maart 2015. Tijdens een persbijeenkomst heeft het bestuur van Dario Fo medegedeeld dat de organisatie niet meer kan voortbestaan in de huidige vorm. Na beëindiging van structurele subsidie van de gemeente Westland is voortzetting van Dario Fo niet mogelijk gebleken. Het bestuur zal deze week faillissement aanvragen bij de rechtbank. De organisatie heeft tweeënveertig jaar kunst- en cultuurprojecten georganiseerd, vooral in het Westland. De 11kernenopera in 2009 vormde een samenbindende reeks van community-projecten voor de nieuwe gemeente Westland. In de jonge gemeente Midden-Delfland was Dario Fo onder andere betrokken bij het bezoek van koningin Beatrix (2005) en de uitvoering van de Drie dorpen, één opera: Turandot (2006). De drie dorpskernen van Midden-Delfland deden samen mee in dit prachtige project. Getracht zal worden theaterschool Koperen Kees voort te zetten.

Bezoek koningin Beatrix aan Schipluiden (2005)
Koningin Beatrix kreeg een eerste indruk van de opera Turandot (2005).

Het bestuur van Dario Fo, onder leiding van Wim Vos, heeft het volgende persbericht uitgebracht:

Met pijn in het hart deelt het bestuur van de stichting Dario Fo mee dat Dario Fo haar activiteiten zal beëindigen. Het bestuur zal hiertoe deze week het faillissement van de stichting Dario Fo aanvragen bij de rechtbank.

Nadat de gemeente Westland de structurele subsidie had beëindigd, is geprobeerd op andere, meer commerciële wijze een stabiele exploitatievorm te vinden voor de organisatie. De organisatie heeft er alles aan gedaan om nieuwe projecten en activiteiten te genereren, maar zonder structurele subsidie is voorzetting van de organisatie onmogelijk gebleken.

Het bestuur betreurt haar besluit ten zeerste omdat hiermee een unieke kunst- en cultuurorganisatie verloren gaat die enorm veel heeft betekend voor de Westlandse gemeenschap.

Dario Fo is veel dank verschuldigd aan iedereen die het mede mogelijk heeft gemaakt dat zij ruim 40 jaar mooie, ontroerende, inspirerende kunst- en community art-producties heeft kunnen maken.

Onze bijzondere dank gaat uit naar onze directeur Wilma Sekrève en het team van Dario Fo, ondernemers in de kunst die jarenlang de drijvende krachten zijn geweest van onze organisatie.

Mededeling met betrekking tot stichting Koperen Kees
Het bestuur van de stichting Koperen Kees zal alles in het werk stellen om de activiteiten van de theaterschool te continueren.

Opera Turandot in Midden-Delfland (2006)
Een scene uit de opera Turandot in 2006.

Het team van Dario Fo heeft het volgende persbericht uitgebracht:

Poeldijk, 26 maart 2015

Beste spelers, zangers, vrijwilligers, sponsors, dansers, partners, bezoekers, opdrachtgevers, vrienden, leerlingen, bekenden, familie en liefhebbers,

Voor Dario Fo, ondernemers in de kunst is door het bestuur zelf het faillissement aangevraagd. Na jaren van prachtige projecten, bijzondere samenwerkingen en ontroerende ontmoetingen, waar jullie op de een of andere manier aan hebben bijgedragen en waar we met trots op terugkijken, is de financiële rek eruit. De huur en onze salarissen kunnen niet meer worden betaald en er zijn geen middelen meer om met nieuwe projecten te starten.

Onze organisatie past niet meer in het gemeentelijk beleid van Westland, die heeft gekozen om kunst en cultuur op een andere manier vorm te geven. De gemeentelijke financiële bijdrage aan Dario Fo en Koperen Kees is afgebouwd tot nul euro. Zonder die gemeentelijke bijdrage is het heel moeilijk om aanspraak te kunnen blijven maken op andere geldstromen. We hebben het een paar jaar, tegen de wind in, met man en macht geprobeerd, maar de buffer is weg, het vet is van de botten en binnenkort staat het team van Dario Fo op straat. Met grote moeite geven wij onze organisatie uit handen.

Wij zijn geen mensen die bij de pakken neer gaan zitten. We denken na over hoe en waar we in de toekomst weer mooie projecten kunnen maken met duizenden gepassioneerde amateurs, hoewel we nog geen idee hebben hoe dat eruit zal gaan zien. Voorop staat dat het kunstprojecten moeten zijn die mensen hun leven lang bijblijven en die de gemeenschap verrijken. Want dat was onze drijfveer in al die jaren en dat heeft ons de laatste tijd op de been gehouden en dat geeft ons ook nu de energie en de motivatie om door te willen gaan. We scharen ons achter onze naamgever, de Italiaanse theatermaker Dario Fo, die zei: 'theater is mijn huis, mijn lichaam, mijn eten (Il teatro mia casa, mio corpo, mio piatto)’.

Ontzettend bedankt voor die tweeënveertig jaren van vertrouwen, steun, enthousiasme en passie. We hopen jullie in de nabije toekomst in te lichten over onze mogelijke nieuwe plannen.

Het team van Dario Fo, ondernemers in de kunst,
Boudewijn Ruigrok, Els Hoonhout, Emi Barendse, Flip van der Eijk, Jolentha Zaat, Koos Sekrève, Nancy Daniëls, Nicole Daniëls, Paul Sekrève, Rick Schoonbeek, Tanja Schwerdfeger en Wilma Sekrève.

30 april 2015