MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Wandelexcursie Tanthofkade

13 juni 2015. De jaarlijkse excursie van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden ging dit jaar te voet over de eeuwenoude Tanthofkade, een wandeling van ongeveer zes kilometer. Het is best uniek dat deze oude kade nog redelijk ongeschonden aanwezig is in het landschap van Midden-Delfland, terwijl de bebouwing van Den Hoorn en Delft in de afgelopen vijftig jaar behoorlijk oprukte.

Directe aanleiding voor deze excursie was het Historische Jaarboek Schipluiden 2014 waarin twee artikelen over de Tanthofkade zijn opgenomen. De geschiedenis van de Tanthofkade werd beschreven door Jacques Moerman en de natuurwaarden van de Tanthofkade door Cor Nonhof (KNNV). Het jaarboek is te koop in Museum Het Tramstation in Schipluiden.

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015

De excursie begon bij de Hoornseweg in Den Hoorn, waar de Tanthofkade begint en Jacques Moerman de wandeling inleidde. De Tanthofkade is aangelegd in de tweede helft van de twaalfde eeuw om het reeds ontgonnen gebied ten westen van de Delftsche Schie te beschermen tegen wateroverlast. Op oude kaarten is te zien dat Den Hoorn weinig meer was dan enkele panden rondom een dam in de Kickert, die de Tanthofkade met de Dijkshoornseweg verbond. Op de dam was een overtoom aanwezig om bootjes over de dam te trekken. Op de noordelijke hoek van de Tanthofkade stond al vóór 1462 een kapel toegewijd aan Maria. Op de andere hoek ligt al eeuwenlang een herberg met een boerderij; nu is daar Café Delfland. Jacques Moerman vertelde ook over de vroegere buitenplaats Stilgenoegen van houthandelaar Breur, die op de plaats van de kapel heeft gestaan. Breur was eigenaar van enkele houtzaagmolens in Den Hoorn. Volgens Moerman is het de bedoeling van de gemeente het eerste, wat rommelige, stukje Tanthofkade meer aanzien te geven met begroeiing zodat het beter aansluit bij het vervolg van de Tanthofkade. 

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015
De historische onderbouwing.

Met ferme pas werd begonnen aan de wandeling; meteen vijftig meter verder was er kort aandacht voor het nieuwe wijkje met naam Balkengat, genoemd naar het vroegere balkengat behorende bij de aan de andere kant van de Gaag gelegen houtzaagmolens; een balkengat is een plas waar boomstammen nat worden gehouden.

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015
Op weg naar het olifantenpad naast de busbaan.

Al snel werd Den Hoorn verlaten en langs een olifantenpaadje kruiste de groep de busbaan in de Reinier de Graaffweg naar het vervolg van de Tanthofkade die langs de Delftse wijk Buitenhof loopt. Hier krijgt het onverharde pad een authentiek uiterlijk met hoge begroeiing met bomen en struiken aan de kant van de hoge flats en kruidige bermen. Af en toe wordt door de verschillende (amateur)-biologen de soortenrijkdom besproken. Ter hoogte van IJsbaan Bertus en Partycentrum "Onder Ons" wordt het pad een echte kade met aan beide zijden een sloot en veel begroeiing met bomen als knotwilgen en knotessen. Langs het pad veel voorjaarsbloemen als fluitenkruid, dagkoekoeksbloem en kleefkruid; het was uitkijken voor de venijnige uitschieters van de braamstruiken met hun terugstaande doornen. Af en toe kruist een fietspad vanuit de Wijk Buitenhof richting het recreatiegebied in de Kerkpolder.

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015
In ganzenpas over de Tanthofkade.

Het laatste stukje kade loopt langs de goudkust van Delft tot aan de Kruithuisweg. Hier is de Tanthofkade onderbroken. Wandelaars moeten het fietspad nemen, het tunneltje onder de Kruithuisweg door gaan en meteen linksaf om het vervolg van de Tanthofkade op te zoeken. Ook hier weer een echte kade met aan beide zijden een sloot; rechts ook enkele plassen en links de bebouwing van de wijk Tanthof. De begroeiing is hier minder dicht. Aan het eind van het licht slingerende pad maakt het pad plotseling een scherpe bocht naar links en honderd meter verder weer een bocht naar rechts. Langs de wijk Tanthof ligt een smalle strook met ruigten, vijvers en paden als natuur- en recreatiegebied. Er werd gestopt om de oogst van kruiden en grassen te bespreken.

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015
Het recreatiegebied langs de wijk Tanthof.

De wandeling werd vervolgd richting het open veenweidegebied van de twee polders waartussen de Tanthofkade loopt, links (oostelijk) de Lage Abtswoudsepolder en rechts de Zouteveense Polder. Even werd er stil gestaan nabij de plaats waar dichter Poot opgroeide; in de nieuwe gebouwen is een bed & breakfast De Dichter gevestigd. Poot wandelde hier om naar de school in Schipluiden te gaan.

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015
Hier begint de kade met weilanden aan beide zijden.

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015
De locatie van de vroegere boerderij van Poot.

Genietend van de weidse uitzichten stapten de deelnemers aan de excursie flink door. Onderweg staan enkele metalen hekken dwars op de kade zodat weilanden aan beide zijden van de Tanthofkade voor de koeien te bereiken zijn; klaphekken zijn aangebracht voor wandelaars op de kade. Op de achtergrond ligt de bebouwing van Schiedam. In de Zouteveense Polder ligt nog een enkel herkenbaar perceel dat behoorde tot de Papsouse uiterdijke. Dit zijn stukjes ontgonnen wildernis aan de andere kant van de Tanthofkade, in eigendom van boeren in de Lage Abtswoudsepolder. De meeste sloten van de overige uiterdijken zijn inmiddels gedempt of verland.

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015
Een van de percelen van de Papsouse uiterdijke.

Aangekomen bij de Slinksloot, de hoofdwatergang die zorgt voor de afwatering van de Zouteveense Polder, werd even gepauzeerd om deze imposante sloot, die eindigt bij de Tanthofkade, een goed te bekijken.

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015
De kade ligt hoog in het landschap.

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015
De Slinksloot richting de Vlaardingsevaart.

De kade maakt nu een bocht naar links; op de achtergrond ligt de weg Abtswoude; maar voordat de weg werd bereikt wandelde men langs een stukje 'Nieuwe Natuur' met plasjes en rietkragen.

De Tanthofkade liep vroeger over de toegang naar het erf van Abtswoude 64, waar indertijd de Ranch parketwinkel was gevestigd; na enige jaren leegstand en brand is op die plek de huidige woning gebouwd. Het wandelpad loopt nu langs het erf richting de weg Abtswoude. Van hier was het nog een klein stukje lopen over de weg naar het eindpunt, de boerderij op Abtswoude 62. Deze boerderij wordt op dit moment gerestaureerd en het tussenresultaat kon bewonderd worden, zowel buiten als binnen. Het blijkt een moedig project te zijn, waar een lange adem voor nodig is. Als beloning voor de wandeling genoten de deelnemers aan de excursie van een drankje en een knabbeltje in de prachtige tuin bij de boerderij.

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015
Abtswoude 62.

Wandelexcursie Tanthofkade HVOS - 13 juni 2015

23 juni 2015