MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Grutto is gekozen tot Nationale Vogel

21 november 2015. Nederland koos met grote meerderheid de Grutto tot Nationale Vogel. In de verkiezing, georganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels en Vogelbescherming Nederland, kreeg deze prachtige vogel maar liefst 25% van de stemmen. De merel eindigde op de tweede plaats, de huismus op de derde. De Grutto is voor zijn broedgebied grotendeels (85%) afhankelijk van het Nederlandse polderlandschap. Bij deze gelegenheid werd een beeldmerk ontworpen voor de grutto door kunstenaar Erik van Ommen. Syb van der Ploeg maakte het lied "De koning van de weide", het gruttolied; luister en kijk op youtube.

Grutto beeldmerk

Veel landen hadden al een nationale vogel. De Verenigde Staten hebben de Amerikaanse zeearend, India de pauw, de Britten de roodborst. Het werd dus tijd voor Nederland er ook een te kiezen. Dit kon uit tien genomineerde vogels (in volgorde van hun verkiezing): grutto (9973 stemmen), merel (4953), huismus (4948), ijsvogel, kievit, roodborst, koolmees, boerenzwaluw, blauwe reiger en ooievaar. In totaal werden 41669 stemmen uitgebracht.

De Grutto is gekozen tot Nationale Vogel - 21 november 2015
Plasdras in de Dorppolder.

Maar helaas, het aantal grutto's neemt al jaren af, ondanks speciaal weidevogelbeheer en het in 2003 door de Nationale Postcode Loterij gesteunde project Nederland Gruttoland. In 2014 werd in Midden-Delfland het Weidevogelpact ondertekend om hier meer kansen te creëren voor de weidevogels.

Nederland Gruttoland

Het project Nederland Gruttoland had tot doel het dalende aantal broedparen een halt toe te roepen door maatregelen te nemen waardoor de jonge grutto's meer overlevingskansen krijgen. Door niet al het gras van een perceel in een keer te maaien kunnen de jongen voedsel vinden en zich beter verbergen tegen predatoren. Ook het aanleggen van plasdras gebiedjes helpt de weidevogels zich veilig te voelen en te fourageren. In een zestal gruttogebieden werden gruttopalen en informatieborden geplaatst. In Midden-Delfland staan er nog enkele.

De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert wist in 2006 nieuwe sponsors te vinden om in de Klaas Engelbrechtspolder een plasdras gebied te onderhouden. Ook in de Dorppolder is nabij het Kraaiennest in het voorjaar een plasdras gebiedje, waar veel weidevogels gebruik van maken als ze aankomen van een lange reis, vaak al vroeg in maart.

De Grutto is gekozen tot Nationale Vogel - 21 november 2015
Luchtacrobatiek in de Ackerdijksepolder.

Weidevogelpact

In 2014 werd het Weidevogelpact Midden-Delfland opgesteld en ondertekend door natuur- en agrarische organisaties Vereniging Natuurmonumenten, KNNV afdeling Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Weidevogelwacht Midden-Delfland en LTO Noord afdeling Delflands Groen. In dit Weidevogelpact Midden-Delfland werken de gebiedspartijen samen aan een duurzame en gebiedsbrede visie, planvorming en uitvoering voor het versterken van Midden-Delfland als leef- en broedomgeving voor weidevogels. SOVON maakte in opdracht van de gemeente Midden-Delfland het rapport "Behoud Weidevogels Midden-Delfland" met daarin een inventarisatie van de vogelstand en aanbevelingen voor (toekomstig) beheer. Meerjarige financiering komt uit het IODS (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam, A4 compensatie). Een van de afspraken binnen IODS is dat er 250 ha agrarisch gebied met zwaar beheer extra bijkomt waar weidevogels een goed broedgebied kunnen vinden.

De Grutto is gekozen tot Nationale Vogel - 21 november 2015
Spelen in de plasjes van de Bieslandsepolder.

De mensen van Weidevogelbeheer Midden-Delfland houden de vogelstand in de polders goed in de gaten en leggen hun bevindingen jaarlijks in een rapport vast. Het is elk voorjaar weer een bijzondere ervaring als de karakteristieke geluiden van de grutto, kievit en scholekster de winterstilte in de polders verdrijven.

De Grutto is gekozen tot Nationale Vogel - 21 november 2015
Wakend over de jongen.

De Grutto is gekozen tot Nationale Vogel - 21 november 2015
Karakteristieke pose op een paaltje.

23 november 2015