MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Beeldmerk van Midden-Delfland Mooi Dichtbij... geveld

21 april 2015. Op de vlag met het beeldmerk van Midden-Delfland - Mooi Dichtbij staat op de vloeiende roze contour van het Midden-Delfland gebied een slingerende sloot afgebeeld met in de bocht een knotwilg. Dit beeldmerk werd in 2003 tijdens de opening van de Midden-Delfland Dag gepresenteerd door de gezamenlijke organisaties die het Promotie Platform Midden-Delfland vormden. Wie door Midden-Delfland wandelt en rijdt kon, tot voor kort, dit beeld terugvinden langs de Zouteveenseweg ter hoogte van de Slinksloot. 'Tot voor kort', want deze week zijn de twee beeldbepalende knotwilgen in de bocht van de Slinksloot geveld.

Logo Midden-Delfland Mooi Dichtbij

Slinksloot met knotwilgen als beeldmerk van Midden-Delfland - augustus 2014
Slinksloot met beeldbepalende knotwilg - augustus 2014.

De reden van deze dramatische gebeurtenis is dat het Hoogheemraadschap van Delfland de waterdoorgang in de Slinksloot verbetert door de Slinksloot te verbreden. Overtollig water moet sneller afgevoerd kunnen worden naar het poldergemaal aan de Vlaardingsevaart. Met name tussen de Zouteveenseweg (inclusief de doorgang onder de brug ter plaatse) en de Vlaardingsevaart werd verbreding van de Slinksloot noodzakelijk geacht.

Slinksloot met knotwilgen als beeldmerk van Midden-Delfland - augustus 2014
Slinksloot aanpassing; knotwilgen geveld; maar waarom? alleen om de slootkant schuin te laten oplopen? - 21 april 2015

Tijdens een voorbespreking met het hoogheemraadschap werd gewezen op een vroegere boerderijlocatie en de twee knotwilgen langs de Slinksloot, die onderdeel zijn van het beeldmerk van Midden-Delfland. Het zou zo'n vaart niet lopen met de knotwilgen, werd vastgesteld. Helaas bleek het toch nodig ze te verwijderen. Of er een herplant plicht geldt is niet zo duidelijk; het Slinksloot-project valt onder de 'crisis- en herstelwet', maar laten we hopen (en verwachten) dat er snel weer nieuwe knotwilgen van enige omvang worden geplant op of nabij de locatie.

Slinksloot met knotwilgen als beeldmerk van Midden-Delfland - augustus 2014
Inmiddels zijn twee kale knotwilgen geplaatst; te hopen is wel dat ze aanslaan, zo hoog boven de waterlijn - 24 april 2015

Nabij de verwijderde knotwilgen lagen ook de fundamenten van een oude boerderij verborgen (wellicht is dat ook de reden dat hier de Slinksloot een bocht maakt). Het Slinksloot-project eiste bovendien dat deze locatie door archeologen werd opgegraven omdat anders tijdens de verbreding dit erfgoed verloren zou gaan.

25 april 2015