MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Alweer een oudere kas weg uit het Midden-Delflandse landschap

18 maart 2015. Aan de Westgaag 5a in Maasland is de afgelopen weken hard gewerkt aan het verwijderen van een oudere kas uit het landschap. Als deze kas weg is, komt de grond vrij voor de melkveehouderij. Het verwijderen van dit soort verspreid liggende kassen wordt door het Rijk en de provincie gefinancierd vanuit het IODS-programma, de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam, en het programma Hof van Delfland. Het project loopt tot eind 2015.

Het IODS-programma heeft tot doel om, naast de aanleg van een goed ingepaste A4 Delft-Schiedam, de kwaliteiten van Midden-Delfland te versterken door maatregelen voor landschap, natuur, recreatie en duurzame melkveehouderij.

Glas maakt plaats voor gras

Midden-Delfland kenmerkt zich door het open veenweide landschap met karakteristieke vergezichten. Verspreid liggende, oudere kassen dragen daar niet aan bij. Daarom worden deze zoveel mogelijk verwijderd. Het landschap knapt hiervan aanzienlijk op. Op verschillende locaties is dit al te zien, met name aan de Westgaag, de Oostgaag en de Kwakelweg in Maasland. Na sanering wordt de grond ingericht als weiland en ter beschikking gesteld aan de melkveehouders. Van de 30 hectare verspreid glas is inmiddels 23 hectare opgeruimd.

Alweer een oudere kas weg uit het Midden-Delflandse landschap - 17 maart 2015
Aan de Westgaag 5a wordt hard gewerkt aan het verwijderen van oudere kassen. Evenals op andere plekken in Midden-Delfland maakt ook hier glas plaats voor gras; Fotograaf Hans de Lijser.

Nieuwe toekomst voor ondernemers

Het verwijderen van verspreid liggende, oudere kassen draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van het landschap. Ook de kwekers zelf zijn er mee geholpen. De glastuinbouwbedrijven hadden geen ruimte meer om uit te breiden. Met de subsidie van de overheid kon een aantal bedrijven worden opgekocht. Dat gaf de ondernemers de mogelijkheid ergens anders hun bedrijf voort te zetten.
Aquafleur, dat gevestigd was aan de Westgaag 5a, verhuisde bijvoorbeeld naar de Burgerweg in Maasland. Dit betekent behoud van werkgelegenheid voor de gemeente.

Kwaliteitsimpuls landschap

Wethouder Agrarische Zaken en Landschapsontwikkeling Govert van Oord: ‘Oudere kassen maken plaats voor een landschap van kwaliteit met koeien in de wei. Het versterkt de rol van de melkveehouderij. En Midden-Delfland wordt groener en daarmee nog waardevoller om in te recreëren. Dit betekent trouwens niet dat we alle kassen weg willen uit Midden-Delfland. De glastuinbouw is de belangrijkste economische sector in onze gemeente. Verduurzaming van de glastuinbouw vinden wij belangrijk. Daarbij werken wij intensief samen met andere overheden, zoals gemeente Westland en Provincie Zuid-Holland, het bedrijfsleven en kennisinstellingen in het samenwerkingsverband Stichting Greenport Westland Oostland.’

Meer informatie op de websites www.middendelfland.nl en www.iods.nl.

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 17 maart 2015.

27 maart 2015