MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Trekvaartelementen Delft - Maassluis/Vlaardingen in beeld gebracht

23 januari 2015. Eind december sloot in Museum Het Tramstation Schipluiden de tentoonstelling af over de trekvaartroute Delft-Maassluis/Vlaardingen. Hetzelfde onderwerp stond vorig jaar centraal tijdens de Kindermonumentendag in Midden-Delfland. De kinderen van groep zeven fietsten een deel van de route van de trekschuit. Vooraf waren ze door middel van een lesbrief geïnformeerd over de betekenis van deze route. Op zaterdag 13 sept. 2014 herleefde de trekvaart, toen een jaagpaard een pakschuit voortrok van Maasland tot Den Hoorn. Download gratis het rapport.

Een laatste activiteit met betrekking tot de trekvaartroute betrof een cultuurhistorische inventarisatie van het trekvaarttraject Delft-Maassluis/Vlaardingen. In de zomer van 2014 zijn alle trekvaartelementen in de route – het zijn er dertig – door Henk Groenendaal gefotografeerd en door Jacques Moerman beschreven. In het rapport, waarin ook het ontstaan en gebruik van de route wordt besproken, wordt tevens aandacht besteed aan het werk van de schilder Jongkind. Dit wordt ook regelmatig gedaan bij lezingen door leden van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Dat dit niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit het feit dat het dagblad Trouw enige dagen geleden een pagina groot artikel publiceerde over de jaagroutes die door de schilders van de Haagse School regelmatig zijn vastgelegd. Het Gemeentemuseum Den Haag komt in april 2015 met de tentoonstelling "Holland op z'n mooist" waarin kunstwerken van deze schilders als uitgangspunt dienen. Midden-Delfland participeert hierin. In een samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten worden recreatieve routes ontworpen. De Historische Vereniging Oud-Schipluiden is ook betrokken bij de tentoonstelling over het werk van Jongkind in het Gemeentemuseum van Maassluis.

Trekvaartrapport 23 januari 2015

Trekvaartrapport 23 januari 2015 - Jongkind
Vue de Delft, een trekschuit nadert Delft, J.B. Jongkind 1843

Overhandiging trekvaart inventarisatie

Het inventarisatierapport dient voor deze projecten in Midden-Delfland als voorzet. Het rapport is tevens bestemd voor plannenmakers en andere geïnteresseerden. De studie eindigt met een aantal aanbevelingen. Op 29 januari 2015 wordt het rapport over de trekvaartroute Delft-Maassluis/Vlaardingen met de cultuurhistorische inventarisatie tijdens de Erfgoedtafel Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland gepresenteerd en overhandigd. Tot nu toe heeft de provincie de waarde van de trekvaartroutes in Midden-Delfland genegeerd. De verwachting is dat deze misser, wat de trekvaartroute betreft, na 29 januari ongedaan wordt gemaakt. Andere erfgoedinstellingen in de provincie steunen dit initiatief. Ook de gemeente Midden-Delfland ijvert voor de instandhouding en de verdere bekendmaking van de trekvaartroutes op haar grondgebied.

Trekvaartrapport 23 januari 2015

Mede om deze reden werd het eerste exemplaar van het rapport overhandigd aan Govert van Oord, wethouder van cultuur en bovendien woonachtig aan de historische trekvaartroute langs de Vlaardingervaart.

Het rapport is gratis te downloaden als PDF-bestand.

24 januari 2015