MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Tweede Kamer ontvangt Landschap van stand

28 april 2015. Een pleidooi voor bescherming groene landschappen. Organisaties uit Midden-Delfland boden vandaag aan de Tweede Kamer het boek ‘Midden-Delfland: Een Landschap van stand’ aan. Zij pleiten voor een extra bevoegdheid voor provincies om aan groene landschappen een beschermde status toe te kennen.

Vanaf 1958 genoot het gebied Midden-Delfland extra bescherming. Binnen die beschermde status zorgden de ondernemers, inwoners en gebiedsorganisaties dat het unieke karakter bewaard bleef en nog steeds krachtiger wordt. De beschermde status is vervallen en moet daarom aan de nieuwe Wet natuurbescherming worden toegevoegd. De Tweede Kamer behandelt deze wet eind mei.

Midden-Delfland een landschap van stand

De Midden-Delfland Vereniging, LTO afdeling Delflands Groen, de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en de gemeente Midden-Delfland boden de Tweede Kamer samen het boek ‘Midden-Delfland: Een Landschap van stand’ aan. Dit boek is online te lezen via www.middendelfland.nl/landschapvanstand en symboliseert de kracht van het landschap waar natuur, cultuurhistorie, agrarische activiteiten, beleving en ontspanning samen komen.

Midden-Delfland landschap van stand

Marja van Bijsterveldt (voorzitter Midden-Delfland Vereniging) betoogt dat het karakteristieke landschap van Midden-Delfland bescherming verdient. Burgemeester Arnoud Rodenburg vertelt trots te zijn op de vrijwilligers en boeren die gezamenlijk willen werken aan hun landschap. ‘Het landschap is gemaakt door mensen en wordt nog steeds in stand gehouden door mensen. Alleen door samen te werken kunnen we met z’n allen het landschap blijven beleven en genieten van de rust in het hart van de drukke metropool Rotterdam Den Haag.’

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 28 april 2015.

22 mei 2015